چنگ هیدرولیک

1398/08/20

چنگ بیل مکانیکی-چنگ هیدرولیک توسعه راه Excavator Trapple هنوز رتبه بندی نشده است

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی انواع چنگ بیل مکانیکی – چنگ هیدرولیک متناسب با انواع و برندهای مختلف بیل مکانیکی HYDRAULIC CLAMSHELL GRABS […]
1398/10/04

چنگ هیدرولیک بیل مکانیکی توسعه راه Excavator grapple هنوز رتبه بندی نشده است

توسعه راه تولید کننده ی انواع چنگ هیدرولیک متناسب با انواع مختلف بیل مکانیکی و مقاصد مختلف   Excavator grapple attachments Demolition and sorting grabs are […]