ناخن و کلنگ

1398/05/01

ناخن و کلنگ بیل مکانیکی،بلدوزر،لودر،بابکت،بیل بکهو و … توسعه راه

ناخن و کلنگ بیل و لودر و بلدوزر و … توسعه راه وارد کننده ی انواع ناخن،کلنگ و گوشه کلنگ بیل مکانیکی،بلدوزر،بابکت،بیل بکهو،لودر و … ناخن […]