زنجیر بیل و بلدوزر،کفشک،لینک

1398/04/24

زنجیر و کفشک ضد سایش بیل و بلدوزر توسعه راه هنوز رتبه بندی نشده است

زنجیر بیل و بلدوزر لینک, بوش و پین ها به منظور افزایش مقاومتشان ابکاری و سپس عملیات حرارتی بر روی انها انجام میشود. به منظور جلوگیری […]
1398/05/19

زنجیر بیل مکانیکی و بلدوزر توسعه راه 5/5 (1)

توسعه راه عرضه کننده ی انواع زنجیر لینک زنجیر،بوش و پین زنجیر ،کفشک ،پیچ و مهره زنجیر بیل مکانیکی،بلدوزر و … زنجیر،کفشک زنجیر،پین و بوش زنجیر،پیچ […]