دنده اسپراکت،دنده خورشیدی،بیل مکانیکی،بلدوزر

1398/04/19

تاثیر انجام عملیات حرارتی و آبکاری بر روی اسپراکت به منظور افزایش مقاومت آن هنوز رتبه بندی نشده است

دنده اسپراکت بیل و بلدوزر اسپراکت های TRCبه طور ویژه به منظور کار کردن در محیط های کاری بسیار سخت و با سایش بسیار بالا طراحی  […]