تیغه،گوشه تیغ،محافظ تیغه

1398/05/08

تیغه،گوشه تیغ،محافظ تیغه ی ضد سایش بیل مکانیکی،بلدوزر و لودر توسعه راه 5/5 (1)

انواع تیغه،گوشه تیغ و محافظ دم تیغ لودر، بلدوزر،بیل مکانیکی و … دم تیغ لودر W90 دم تیغ لودر W120 دم تیغ لودر W420 دم تیغ […]
1398/05/19

گوشه تیغ،محافظ تیغه،دم تیغ و محافظ باکت بیل مکانیکی و بلدوزر توسعه راه 5/5 (1)

توسعه راه عرضه کننده ی انواع گوشه تیغ،محافظ تیغه،دم تیغ و محافظ باکت بیل مکانیکی ، بلدوزر و گریدر در سایزها و متناسب با برندهای مختلف […]