بوم بیل

1398/07/10
دکل بلند بیل مکانیکی

دکل و استیک بلند،استاندارد و کوتاه بیل مکانیکی EXCAVATOR BOOM & STICK

توسعه راه سازنده و عرضه کننده ی انواع دکل و استیک بلند،استاندارد و کوتاه بیل مکانیکی متناسب با مدل ها و برندهای مختلف دکل و استیک […]
1398/06/16
دکل بلند توسعه راه

توسعه راه تولید کننده ی انواع دکل و استیک بیل مکانیکی و بیل بکهو

توسعه راه تولید کننده و فروشمده ی انواع دکل و استیک سایز استاندارد و سایز کوتاه و بلند بیل مکانیکی،بیل بکهو،بابکت و … Choose Excavator Booms […]