Hلینک،بازو ی بیل مکانیکی و ملخی بیل مکانیکی توسعه راه

بیل مکانیکی و اجزای آن هنوز رتبه بندی نشده است
1398/04/31
پین و بوش دکل و استیک بیل مکانیکی
1398/04/31

Hلینک،بازو ی بیل مکانیکی و ملخی بیل مکانیکی توسعه راه

تولید و عرضه ی انواع بازو و لینک و ملخی بیل مکانیکی

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC200

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC220

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC300

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC400

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC600

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC750

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC800

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC1250

 

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC200

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC220

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC300

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC400

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC600

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC750

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC800

توسعه راه تولید کننده و عرضه کننده ی Hلینک،ملخی،بازو و لینک پشت باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC1250

کلیه ی قطعات تولید شده دارای ضمانت تعویض در صورت عدم کارکرد مناسب میباشند

لطفا این را ارزیابی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *