بابکت

1398/05/08

تیغه،گوشه تیغ،محافظ تیغه ی ضد سایش بیل مکانیکی،بلدوزر و لودر توسعه راه 5/5 (1)

انواع تیغه،گوشه تیغ و محافظ دم تیغ لودر، بلدوزر،بیل مکانیکی و … دم تیغ لودر W90 دم تیغ لودر W120 دم تیغ لودر W420 دم تیغ […]
1398/05/10

باکت های سنگی،خاکی و معدنی بیل مکانیکی و لودر توسعه راه هنوز رتبه بندی نشده است

توسعه راه سازنده ی انواع باکت  بیل مکانیکی ،لودر،بابکت ،بیل بکهو در سایزها و مدل های مختلف باکت معدنی بیل مکانیکی  کوماتسو PC1250 باکت معدنی بیل […]
1398/05/14

باکت معدنی،سنگی،شیب زن و خاکی بیل مکانیکی و لودر توسعه راه 5/5 (1)

توسعه راه تولید کننده ی اناوع باکت های سنگی،خاکی و معدنی بیل مکانیکی،لودر،بیل بکهو و … باکت سنگی معدنی بیل مکانیکی PC1250 باکت سنگی معدنی بیل […]
1398/05/22

ناخن،کلنگ،گوشه کلنگ،گوشه ناخن،روبند بیل مکانیکی،بلدوزر،لودر،بیل بکهو و … توسعه راه 5/5 (1)

توسعه راه عرضه کننده ی انواع ناخن،گوشه ناخن،گوشه کلنگ،کلنگ،روبند بیل مکانیکی،لودر،بیل بکهو،بابکت،بلدوزر و … ناخن معمولی/سنگی و کلنگ بیل مکانیکی کوماتسو PC200 ناخن معمولی/سنگی و کلنگ […]